13 december 2021

NOWJOBS ontvangt ABU-certificaat!

NOWJOBS ontvangt ABU-certificaat!

Utrecht, 14 december 2021 – Na branchegenoot Youbahn is nu ook digitaal uitzendplatform NOWJOBS officieel ABU-gecertificeerd. Voor werkgevers en bijverdieners die gebruik maken van dit digitale platform, betekent dit dat ze verzekerd  zijn van een uitstekende kwaliteit van dienstverlening en strikte naleving van de cao-, Arbo- en andere wet- en regelgeving. De certificering van NOWJOBS kan gezien worden als een nieuwe stap in de erkenning van het belang en de kwaliteit van online uitzendplatforms in de traditionele uitzendmarkt.

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) is de grootste en toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche en richt zich naast belangenbehartiging ook op het bewaken van kwaliteit en goed werkgeverschap in de sector. 

Volgens Reinier Vastenburg, Country Manager NOWJOBS Nederland, toont de ABU-certificering aan dat de markt van online uitzendplatforms in snel tempo volwassen aan het worden is en inmiddels een serieuze aanvulling vormt op de traditionele uitzendmarkt. “Het ABU-keurmerk is wat ons betreft het bewijs dat een online uitzendplatform, net als een traditioneel uitzendbureau, uitstekend in staat is om binnen de geldende wet- en regelgeving werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen”, aldus Vastenburg. “We zijn heel blij dat door de branchevereniging wordt erkend dat wij als digitaal uitzendplatform op de juiste manier omgaan met onze bijverdieners en dat we een betrouwbare partner zijn voor opdrachtgevers.”

Pioniers in de uitzendmarkt
NOWJOBS treedt met de certificering toe tot een select gezelschap van ABU-pioniers in online uitzenden, waartoe onder meer branchegenoot Youbahn al langer behoort. Ard Huininga, CEO van Youbahn, is ingenomen met de komst van NOWJOBS. Hij zegt: “Youbahn en NOWJOBS behoren tot de eerste van een nieuwe generatie uitzendplatforms, en dan is het juist belangrijk om betrouwbaarheid uit te stralen. De platformeconomie is in opkomst en relatief onbekend in vergelijking met de traditionele uitzendbureaus. Met een ABU-certificaat laten we zien dat je ons kan vertrouwen én dat we goed voor ons personeel zorgen.”  

“ABU staat voor goed gereguleerd platformwerk met voor werkenden duidelijke rechten, voor ondernemers een gelijk speelveld en voor opdrachtgevers professionele dienstverlening. Wij verwelkomen uitzendplatforms die staan voor deze waarden, zoals NOWJOBS, graag als nieuwe leden,” licht Jurriën Koops, Directeur ABU, toe. “We zien uitzendplatforms als een waardevolle aanvulling op de dienstverlening van uitzenders. Nieuwe technologie heeft de toekomst. Vooral bij korte opdrachten zullen deze platforms in een steeds grotere behoefte gaan voorzien. Door jurisprudentie en wetgeving voorzien wij een verschuiving van platforms die werken met ZZP’ers naar uitzendplatforms.”

Artikel gepubliceerd op: ZiPconomy, Flexnieuws & Emerce.

account_circle

Marketing - 13 december 2021